AASHTO là gì? Ý nghĩa của từ aashto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

AASHTO là gì? Ý nghĩa của từ aashto

AASHTO là gì ?

AASHTO là “American Association of State Highway and Transportation Officials” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ AASHTO

AASHTO có nghĩa “American Association of State Highway and Transportation Officials”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ”.

AASHTO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AASHTO là “American Association of State Highway and Transportation Officials”.

Một số kiểu AASHTO viết tắt khác:
...

Post Top Ad