BK là gì? Ý nghĩa của từ bk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

BK là gì? Ý nghĩa của từ bk

BK là gì ?

BK là “Black” trong tiếng Anh, “Biết” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ BK

**NGOẠI NGỮ

BK có nghĩa “Black”, dịch sang tiếng Việt là “Đen”.

**VIỆT NGỮ

BK có nghĩa “Biết” trong tiếng Việt. Tức là hiểu được thứ gì đó, có khả năng làm được việc gì.

BK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng BK là “Black”, “Biết”.

Một số kiểu BK viết tắt khác:
+ Biết Không.
+ Bách Khoa.
+ Book: Sách.
+ Block: Khóa.
+ Brooklyn - tên một quận của thành phố New York, Mỹ.
+ Burger King - tên chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh có trụ sở chính tại Mỹ.
+ Blade Knight: Kiếm sĩ (thường xuất hiện trong game).
+ Bank: Ngân hàng.
+ British Knights - tên một thương hiệu giày của Anh (tạm dịch: Hiệp sĩ Anh).
...

Post Top Ad