BKM là gì? Ý nghĩa của từ bkm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

BKM là gì? Ý nghĩa của từ bkm

BKM là gì ?

BKM là “Best Known Method” trong tiếng Anh, “Bực cả mình” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ BKM

**NGOẠI NGỮ

BKM có nghĩa “Best Known Method”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp được biết đến tốt nhất”.

**VIỆT NGỮ

BKM có nghĩa “Bực cả mình” trong tiếng Việt. Hoặc 1 kiểu viết khác cũng tương tự đó là “BCM”, do nhiều bạn trẻ thường thay “k” cho “c”.

BKM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BKM là “Best Known Method”, “Bực cả mình”.

Một số kiểu BKM viết tắt khác:
+ Bực cái mình.
+ Bookmark: Đánh dấu trang.
+ Business Knowledge Management: Quản lý kiến ​​thức kinh doanh.
...

Post Top Ad