F là gì? Ý nghĩa của từ f - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

F là gì? Ý nghĩa của từ f

F là gì ?

F là “Faculty” trong tiếng Anh, “Phải” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ F

**NGOẠI NGỮ

F có nghĩa “Faculty”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa”.

**VIỆT NGỮ

F có nghĩa “Phải” trong tiếng Việt. Trên facebook hoặc trong các ứng dụng tin nhắn, nhiều người hay dùng “f” để viết tắt cho “fải (phải)”.

Ngoài ra, “F” còn dùng để chỉ “thế hệ”. Chẳng hạn như, chúng ta là “F0”, thì con chúng ta là “F1”. Hoặc, người bệnh đầu tiên là “F0”, người bị lây từ “F0” là “F1”, rồi lần lượt F2 (3, 4 , .. n).

F là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng F là “Faculty”, “Phải”, “Thế hệ”.

Một số kiểu F viết tắt khác:
+ First: Đầu tiên.
+ Full: Đầy.
+ Flunked: Rơi.
+ Failing Grade: Rớt hạng.
+ Found: Tìm.
+ If: Nếu.
+ Fraction: Phân số.
+ Front: Trước mặt.
+ Fail: Thất bại.
+ Fixed: đã sửa.
+ Flag: Cờ.
+ Female: Giống cái.
+ Field: Trường, cánh đồng.
+ Forward: Ở đằng trước.
+ Frequency: Tần số.
+ Failure: Sự thất bại.
+ Fax: Số fax.
+ Fine: Khỏe.
+ Fault: Lỗi.
+ Fahrenheit: độ F.
+ False: Sai.
+ Function: Chức năng.
+ Fluorine: Flo.
+ Filter: Bộ lọc.
...

Post Top Ad