EOM là gì? Ý nghĩa của từ eom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

EOM là gì? Ý nghĩa của từ eom

EOM là gì ?

EOM là “Equations Of Motion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ EOM

EOM có nghĩa “Equations Of Motion”, dịch sang tiếng Việt là “Phương trình chuyển động”.

EOM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EOM là “Equations Of Motion”.

Một số kiểu EOM viết tắt khác:
+ End Of Message: Kết thúc tin nhắn.
+ Enterprise Operations Management: Quản lý hoạt động doanh nghiệp.
+ Evaluation Of Materials: Đánh giá vật liệu.
+ Enterprise Output Manager: Quản lý đầu ra doanh nghiệp.
+ End Of Month: Cuối tháng.
+ Election Observation Mission: Nhiệm vụ quan sát bầu cử.
+ Expenditure On Manpower: Chi cho nhân lực.
+ Equipment Original Manufacturer: Thiết bị gốc Nhà sản xuất.
+ Electro-Optic Modulator: Bộ điều chế quang điện.
+ End Of Mission: Kết thúc nhiệm vụ.
+ End Of Memory: Hết bộ nhớ.
...

Post Top Ad