FDS là gì? Ý nghĩa của từ fds - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

FDS là gì? Ý nghĩa của từ fds

FDS là gì ?

FDS là “Fire Dynamics Simulator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FDS

FDS có nghĩa “Fire Dynamics Simulator”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng động lực cháy”.

FDS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FDS là “Fire Dynamics Simulator”.

Một số kiểu FDS viết tắt khác:
+ Functional Design Specification: Đặc tả thiết kế chức năng.
+ Feature Design Specification: Đặc điểm kỹ thuật thiết kế.
+ Fire Distribution System: Hệ thống phân phối lửa.
+ Frequent Delivery System: Hệ thống giao hàng thường xuyên.
+ Financial Data System: Hệ thống dữ liệu tài chính.
...

Post Top Ad