THOT là gì? Ý nghĩa của từ thot - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

THOT là gì? Ý nghĩa của từ thot

THOT là gì ?

THOT là “The Hoe Over There” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ THOT

THOT có nghĩa “The Hoe Over There”, dịch sát sang tiếng Việt là “Cái cuốc đằng kia”. Tuy nhiên, từ này lại từ mang nghĩa châm biếm người phụ nữ, nếu hiểu nặng hơn thì có thể là xúc phạm đến họ. Vì vậy, không nên sử dụng từ này trong các trường hợp.

THOT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THOT là “The Hoe Over There”.

Một số kiểu THOT viết tắt khác:
+ Turbo Hydramatic Oxidation Test: Thử nghiệm oxy hóa Turbo Hydramatic.
...

Post Top Ad