GANA là gì? Ý nghĩa của từ gana - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

GANA là gì? Ý nghĩa của từ gana

GANA là gì ?

GANA là “Glass Association of North America” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GANA

GANA có nghĩa “Glass Association of North America”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội thủy tinh Bắc Mỹ”.

GANA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GANA là “Glass Association of North America”.

Một số kiểu GANA viết tắt khác:
+ Gran Alianza Nacional - tên tổ chức chính trị Guatemala.
+ Global Anti-Nuclear Alliance: Liên minh chống hạt nhân toàn cầu.
+ Georgia Association of Nurse Anesthetists: Hiệp hội các bác sĩ gây mê Georgia.
+ Gonjaland Association of North America: Hiệp hội Gonjaland Bắc Mỹ.
...

Post Top Ad