IPN là gì? Ý nghĩa của từ ipn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

IPN là gì? Ý nghĩa của từ ipn

IPN là gì ?

IPN là “Instant Payment Notification” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ IPN

IPN có nghĩa “Instant Payment Notification”, dịch sang tiếng Việt là “Thông báo thanh toán ngay lập tức”.

IPN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPN là “Instant Payment Notification”.

Một số kiểu IPN viết tắt khác:
+ Instituto Politecnico Nacional - Học viện Bách khoa Quốc gia tại Mexico.
+ Infectious Pancreatic Necrosis: Hoại tử tụy truyền nhiễm.
+ Interpenetrating Polymer Networks: Mạng xen kẽ polymer.
+ Interplanetary Network: Mạng liên hành tinh.
+ Intelligent Packet Network: Mạng gói thông minh.
+ Integrated Packet Network: Mạng gói tích hợp.
+ Isopropyl Nitrate: Iso-Propyl Nitrat.
+ Ideal Proportional Navigation: Điều hướng tỷ lệ lý tưởng.
...

Post Top Ad