GDM là gì? Ý nghĩa của từ gdm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

GDM là gì? Ý nghĩa của từ gdm

GDM là gì ?

GDM là “Gestational Diabetes Mellitus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GDM

GDM có nghĩa “Gestational Diabetes Mellitus”, dịch sang tiếng Việt là “Đái tháo đường thai kỳ”.

GDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GDM là “Gestational Diabetes Mellitus”.

Một số kiểu GDM viết tắt khác:
+ Gnome Display Manager: Trình quản lý hiển thị Gnome.
+ Global Delivery Model: Mô hình giao hàng toàn cầu.
+ General Dollar Magnitude: Tổng đô la cường độ.
...

Post Top Ad