DO là gì? Ý nghĩa của từ do - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

DO là gì? Ý nghĩa của từ do

DO là gì ?

DO là “Delivery Order” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DO

DO có nghĩa “Delivery Order”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu giao hàng”.

DO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DO là “Delivery Order”.

Một số kiểu DO viết tắt khác:
+ Doctor of Osteopathic Medicine: Bác sĩ y học nắn xương.
+ Day Off: Ngày nghỉ.
+ Distributed Operations: Hoạt động phân phối.
+ Data Object: Đối tượng dữ liệu.
+ Digital Output: Đầu ra kỹ thuật số.
+ Design Objective: Mục tiêu thiết kế.
+ Dominican Republic: Cộng hòa Dominican.
+ Doctor of Osteopathy: Bác sĩ nắn xương.
+ Drawing Office: Vẽ văn phòng.
+ Dissolved Oxygen: Oxy hòa tan.
+ Designated Official: Chỉ định chính thức.
+ District Officer: Cán bộ huyện.
+ Departmental Offices: Phòng ban.
...

Post Top Ad