HO là gì? Ý nghĩa của từ ho - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

HO là gì? Ý nghĩa của từ ho

HO là gì ?

HO là “High Output” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ HO

HO có nghĩa “High Output”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu ra cao”.

HO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HO là “High Output”.

Một số kiểu HO viết tắt khác:
+ Hand-Over: Bàn giao.
+ Head Office: Trụ sở chính.
+ High Order: Bậc cao.
+ Hand Off: Chuyển ô, chuyển tế bào, ra tay.
+ Home Office: Văn phòng tại nhà.
+ Hold On: Giữ lấy.
+ Hydrogen/Oxygen: Hydro / Oxy.
+ Humanitarian Operation: Hoạt động nhân đạo.
...

Post Top Ad