NCV là gì? Ý nghĩa của từ ncv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

NCV là gì? Ý nghĩa của từ ncv

NCV là gì ?

NCV là “New Century Version” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NCV

NCV có nghĩa “New Century Version”, dịch sang tiếng Việt là “Phiên bản thế kỷ mới” (bản dịch tiếng Anh của Kinh thánh - Kitô giáo).

NCV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCV là “New Century Version”.

Một số kiểu NCV viết tắt khác:
+ Net Calorific Value: Giá trị nhiệt lượng ròng (nhiệt lượng thực).
+ Nerve Conduction Velocity: Vận tốc dẫn truyền thần kinh.
+ Non-Contact Voltage: Điện áp không tiếp xúc.
...

Post Top Ad