OCI là gì? Ý nghĩa của từ oci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

OCI là gì? Ý nghĩa của từ oci

OCI là gì ?

OCI là “Overseas Citizenship of India” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OCI

OCI có nghĩa “Overseas Citizenship of India”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc tịch Ấn Độ”.

OCI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OCI là “”.

Một số kiểu OCI viết tắt khác:
+ Oracle Call Interface: Giao diện cuộc gọi của Oracle.
+ Other Comprehensive Income: Thu nhập toàn diện khác.
+ Office of the Commissioner of Insurance: Văn phòng ủy viên bảo hiểm.
+ Organizational Conflict of Interest: Xung đột lợi ích tổ chức.
+ Office of Criminal Investigation: Văn phòng điều tra hình sự.
+ Object Code Insertion: Chèn mã đối tượng.
+ Organisational Culture Inventory: Kiểm kê văn hóa tổ chức.
+ Observable Critical Item: Vật phẩm quan trọng.
...

Post Top Ad