OMRI là gì? Ý nghĩa của từ omri - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

OMRI là gì? Ý nghĩa của từ omri

OMRI là gì ?

OMRI là “Organic Materials Research Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OMRI

OMRI có nghĩa “Organic Materials Research Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nghiên cứu vật liệu hữu cơ” - tên một tổ chức phi lợi nhuận.

OMRI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OMRI là “Organic Materials Research Institute”.

Một số kiểu OMRI viết tắt khác:
+ Open Media Research Institute: Viện nghiên cứu truyền thông mở.
...

Post Top Ad