OVE là gì? Ý nghĩa của từ ove - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

OVE là gì? Ý nghĩa của từ ove

OVE là gì ?

OVE là “On-Vehicle Equipment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OVE

OVE có nghĩa “On-Vehicle Equipment”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị trên xe”.

OVE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OVE là “On-Vehicle Equipment”.

Một số kiểu OVE viết tắt khác:
+ Objective Verifiable Evidence: Bằng chứng xác minh khách quan.
+ Order Visibility Exchange: Trao đổi hiển thị đơn hàng.
...

Post Top Ad