PARAM là gì? Ý nghĩa của từ param - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

PARAM là gì? Ý nghĩa của từ param

PARAM là gì ?

PARAM là “Parameter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PARAM

PARAM có nghĩa “Parameter”, dịch sang tiếng Việt là “Tham số”, “Thông số”.

PARAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PARAM là “Parameter”.

Một số kiểu PARAM viết tắt khác:
+ Parallel Machine: Máy Parallel(song song) - đây là một loại siêu máy tính Ấn Độ.
...

Post Top Ad