PFP là gì? Ý nghĩa của từ pfp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

PFP là gì? Ý nghĩa của từ pfp

PFP là gì ?

PFP là “Picture for Proof” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PFP

PFP có nghĩa “Picture for Proof”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh để chứng minh”.

PFP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PFP là “Picture for Proof”.

Một số kiểu PFP viết tắt khác:
+ Partnership For Peace: Quan hệ đối tác vì hòa bình.
+ Profile Picture: Ảnh đại diện.
+ Pay For Performance: Trả tiền cho hiệu suất.
+ Peace and Freedom Party: Đảng hòa bình và tự do.
+ Plutonium Finishing Plant: Nhà máy hoàn thiện Plutonium.
+ Personal Financial Planner: Kế hoạch tài chính cá nhân.
+ Passive Fire Protection: Phòng cháy chữa cháy thụ động.
+ Planned Furniture Promotions: Chương trình khuyến mãi nội thất theo kế hoạch.
...

Post Top Ad