NOS là gì? Ý nghĩa của từ nos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

NOS là gì? Ý nghĩa của từ nos

NOS là gì ?

NOS là “Not Otherwise Specified” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NOS

NOS có nghĩa “Not Otherwise Specified”, dịch sang tiếng Việt là “Không được chỉ định”.

NOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NOS là “Not Otherwise Specified”.

Một số kiểu NOS viết tắt khác:
+ Network Operating System: Hệ điều hành mạng.
+ National Ocean Service: Dịch vụ Đại dương Quốc gia.
+ Nitrous Oxide System: Hệ thống oxit nitơ.
+ Notice Of Sale: Thông báo bán hàng.
+ New Old Stock: Cổ phiếu cũ mới.
+ Nederlandse Omroep Stichting: Tổ chức phát thanh truyền hình Hà Lan.
+ Never Out of Stock: Không bao giờ hết hàng.
+ NATO Office of Security: Văn phòng an ninh NATO.
+ Notification Of Sourcing: Thông báo về nguồn hàng.
+ Net Outside Sales: Bán hàng ròng bên ngoài.
+ Northern Tropospheric Oxidants Study: Nghiên cứu oxy hóa tầng đối lưu phía Bắc.
...

Post Top Ad