BEO là gì? Ý nghĩa của từ beo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

BEO là gì? Ý nghĩa của từ beo

BEO là gì ?

BEO là “Banquet Event Order” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BEO

BEO có nghĩa “Banquet Event Order”, dịch sang tiếng Việt là “Đặt tiệc sự kiện”.

BEO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BEO là “Banquet Event Order”.

Một số kiểu BEO viết tắt khác:
+ British English Olympics: Thế vận hội tiếng Anh.
+ Beyond Earth Orbit: Ngoài quỹ đạo trái đất.
+ Bit Error Outage: Hết lỗi bit.
...

Post Top Ad