BAU là gì? Ý nghĩa của từ bau - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

BAU là gì? Ý nghĩa của từ bau

BAU là gì ?

BAU là “Business As Usual” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BAU

BAU có nghĩa “Business As Usual”, dịch sang tiếng Việt là “Việc kinh doanh như thường lệ”.

BAU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BAU là “Business As Usual”.

Một số kiểu BAU viết tắt khác:
+ Behavioral Analysis Unit: Đơn vị phân tích hành vi (Hoa Kỳ).
+ Bangladesh Agricultural University: Đại học Nông nghiệp Bangladesh.
+ Bioequivalent Allergy Unit: Đơn vị dị ứng tương đương sinh học.
+ Beacon Airfoil Unit: Đơn vị vận tải hàng không Beacon.
...

Post Top Ad