VBB là gì? Ý nghĩa của từ vbb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

VBB là gì? Ý nghĩa của từ vbb

VBB là gì ?

VBB là “Versatile Bulletin Board” trong tiếng Anh, “Vịnh Bắc Bộ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ VBB

**NGOẠI NGỮ

VBB có nghĩa “Versatile Bulletin Board”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng thông báo đa năng”.

**VIỆT NGỮ

VBB có nghĩa “Vịnh Bắc Bộ” trong tiếng Việt. Từ này dùng để nói đến các tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam.

VBB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VBB là “Versatile Bulletin Board”, “Vịnh Bắc Bộ”.

Một số kiểu VBB viết tắt khác:
+ vBulletin Board - giải pháp xây dựng forum (diễn đàn) trên mạng internet.
+ Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg - hiệp hội vân chuyển giao thông công cộng tại Đức.
+ VersaBank - tên một ngân hàng.
...

Post Top Ad