YSL là gì? Ý nghĩa của từ ysl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

YSL là gì? Ý nghĩa của từ ysl

YSL là gì ?

YSL là “Yves Saint Laurent” trong tiếng Pháp, “Yếu Sinh Lý” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ YSL

**NGOẠI NGỮ

YSL có nghĩa “Yves Saint Laurent” - tên một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, giá cả rất đắt đỏ.

**VIỆT NGỮ

YSL có nghĩa “Yếu Sinh Lý” trong tiếng Việt. Dùng để chỉ sự rối loạn chức năng tình dục của một ai đó.

YSL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YSL là “Yves Saint Laurent”, “Yếu sinh lý”.

Một số kiểu YSL viết tắt khác:
+ Young Successful Living: Sống trẻ thành công.
+ Youth Ski League: Liên đoàn trượt tuyết trẻ.
+ Yolk Syncytial Layer: Lớp đồng bộ lòng đỏ.
...

Post Top Ad