NICU là gì? Ý nghĩa của từ nicu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

NICU là gì? Ý nghĩa của từ nicu

NICU là gì ?

NICU là “Neonatal Intensive Care Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NICU

NICU có nghĩa “Neonatal Intensive Care Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh”.

NICU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NICU là “Neonatal Intensive Care Unit”.

Một số kiểu NICU viết tắt khác:
+ Newborn Intensive Care Unit: Đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.
...

Post Top Ad