DESIGN là gì? Ý nghĩa của từ design - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

DESIGN là gì? Ý nghĩa của từ design

DESIGN là gì ?

DESIGN là “Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DESIGN

DESIGN có nghĩa “Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn kiểm tra hệ thống thiết bị lặn”.

DESIGN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DESIGN là “Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note”.

Một số kiểu DESIGN viết tắt khác:
+ Designo: Thiết kế (được cho là có nguồn gốc tiếng Ý của từ design hiện tại).
...

Post Top Ad