UPE là gì? Ý nghĩa của từ upe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

UPE là gì? Ý nghĩa của từ upe

UPE là gì ?

UPE là “Unsaturated Polyester” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ UPE

UPE có nghĩa “Unsaturated Polyester”, dịch sang tiếng Việt là “nhựa Polyester không no” / “nhựa Polyester không bão hòa”.

UPE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UPE là “Unsaturated Polyester”.

Một số kiểu UPE viết tắt khác:
+ Universal Primary Education: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ Urban Political Ecology: Sinh thái chính trị đô thị.
+ Unix Programming Environment: Môi trường lập trình Unix.
+ Unsuspected Pulmonary Emboli: Thuyên tắc phổi không được chẩn đoán.
+ Unreimbursed Partnership Expenses: Chi phí hợp tác không được thanh toán.
+ Universal Plasticx Exchange: Trao đổi nhựa dẻo.
+ User Portability Extensions: Tiện ích mở rộng tính di động của người dùng.
...

Post Top Ad