OTB là gì? Ý nghĩa của từ otb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

OTB là gì? Ý nghĩa của từ otb

OTB là gì ?

OTB là “Open To Buy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OTB

OTB có nghĩa “Open To Buy”, dịch sang tiếng Việt là “Mở để mua”.

OTB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OTB là “Open To Buy”.

Một số kiểu OTB viết tắt khác:
+ Off The Boat: Xuống thuyền (từ lóng dành cho những người nhập cư mới đến).
+ Off-Track Betting: Đặt cược không theo dõi.
+ Off To Bed: Đi ngủ.
+ On The Board: Trên bảng.
+ Only The Best: Chỉ có điều tốt nhất.
+ Orbiter Timing Buffer: Bộ đệm thời gian quỹ đạo.
...

Post Top Ad