PMU là gì? Ý nghĩa của từ pmu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

PMU là gì? Ý nghĩa của từ pmu

PMU là gì ?

PMU là “Power Management Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PMU

PMU có nghĩa “Power Management Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị quản lý điện”.

PMU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PMU là “Power Management Unit”.

Một số kiểu PMU viết tắt khác:
+ Pick Me Up: Đón tôi.
+ Project Management Unit: Ban quản lý dự án.
+ Program Management Unit: Đơn vị quản lý chương trình.
+ Phasor Measurement Unit: Đơn vị đo lường phasor.
+ Performance Monitoring Unit: Đơn vị giám sát hiệu suất.
+ Parametric Measurement Unit: Đơn vị đo thông số.
...

Post Top Ad