PAC là gì? Ý nghĩa của từ pac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

PAC là gì? Ý nghĩa của từ pac

PAC là gì ?

PAC là “Political Action Committee” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PAC

PAC có nghĩa “Political Action Committee”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban hành động chính trị”.

PAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAC là “Political Action Committee”.

Một số kiểu PAC viết tắt khác:
+ Pacific: Thái Bình Dương.
+ Poly Aluminium Chloride: Poly nhôm clorua.
+ Post A Comment: Đăng bình luận.
+ Parent Advisory Council: Hội đồng tư vấn phụ huynh.
+ Particle Accelerator Conference: Hội nghị máy gia tốc hạt.
+ Portable Air Conditioner: Điều hòa không khí xách tay.
+ Public Access Catalog: Danh mục truy cập công cộng.
+ Performing Arts Center: Trung tâm trưng bay tac phẩm nghệ thuật.
+ Public Affairs Committee: Ban công vụ.
+ Program Advisory Committee: Ban cố vấn chương trình.
+ Parent Advisory Committee: Ban tư vấn phụ huynh.
+ Public Advisory Committee: Ủy ban tư vấn công cộng.
+ Programmable Automation Controller: Bộ điều khiển tự động lập trình.
+ Premature Atrial Contraction: Co thắt tâm nhĩ sớm.
+ Privilege Attribute Certificate: Giấy chứng nhận thuộc tính đặc quyền.
+ Certified Physician Assistant: Trợ lý bác sĩ được chứng nhận.
+ Professional Advisory Council: Hội đồng tư vấn chuyên nghiệp.
+ Pacific Accreditation Cooperation: Hợp tác công nhận Thái Bình Dương.
+ Perceptual Audio Coding: Mã hóa âm thanh tri giác.
+ Product Approval Committee: Ủy ban phê duyệt sản phẩm.
+ Procurement Assistance Center: Trung tâm hỗ trợ mua sắm.
+ Perceptual Audio Coder: Bộ giải mã âm thanh tri giác.
+ Project Approval Committee: Ban phê duyệt dự án.
+ Partnership Annual Conference: Hội nghị hợp tác thường niên.
+ Professional Activities Committee: Ban hoạt động chuyên môn.
+ Programmable Analog Chips: Chip lập trình tương tự.
+ Post Award Conference: Hội nghị trao giải.
+ Portal Administration Console: Bảng điều khiển quản trị cổng thông tin.
+ Primary Angle Closure: Đóng góc chính.
+ Pilgrim Area Collaborative: Khu vực hành hương hợp tác.
+ Prosecutors Advisory Council: Hội đồng tư vấn công tố viên.
+ Patient Advocacy Coalition: Liên minh vận động bệnh nhân.
+ Pacific Air Command: Bộ tư lệnh không quân Thái Bình Dương.
+ Public Access Center: Trung tâm truy cập công cộng.
+ Photoactive Compound: Hợp chất quang hoạt.
+ Professional and Administrative Career: Sự nghiệp chuyên nghiệp và hành chính.
+ Production Activity Control: Kiểm soát hoạt động sản xuất.
+ Pacific Athletic Conference: Đại hội thể thao Thái Bình Dương.
+ Premature Atrial Complex: Phức hợp nhĩ sớm.
+ Personal Authorization Code: Mã ủy quyền cá nhân.
...

Post Top Ad