RB là gì? Ý nghĩa của từ rb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

RB là gì? Ý nghĩa của từ rb

RB là gì ?

RB là “Red Bull” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RB

RB có nghĩa “Red Bull”, dịch sang tiếng Việt là “Bò đỏ” / “Bò húc” (nước uống tăng lực).

RB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RB là “Red Bull”.

Một số kiểu RB viết tắt khác:
+ Right Back: Hậu vệ phải (trong bóng đá).
+ Review Board: Hội đồng xét duyệt.
+ Radio Broadcasting: Phát thanh.
+ Really Bad: Thực sự tồi tệ.
+ Replaced By: Được thay thế bởi.
+ Recovery Block: Khối phục hồi.
+ Radio Band: Đài phát thanh.
+ Right Brain: Não phải.
+ Recycle Bin: Thùng rác.
+ Roll Back: Quay lại.
+ Regional Business: Kinh doanh khu vực.
+ Reclamation Board: Ban khai hoang.
+ Relative Bearing: Mang tương đối.
+ Resolution Bandwidth: Độ phân giải băng thông.
+ Responsible Body: Cơ quan có trách nhiệm.
+ Relocatable Buildings: Tòa nhà di dời.
+ Resistance Brazing: Kháng hàn.
+ Relay Broadcast: Phát sóng tiếp sức.
+ Residue Beamwidth: Dư lượng dư.
...

Post Top Ad