PNL là gì? Ý nghĩa của từ pnl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

PNL là gì? Ý nghĩa của từ pnl

PNL là gì ?

PNL là “Panel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PNL

PNL có nghĩa “Panel”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng điều khiển”.

PNL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PNL là “Panel”.

Một số kiểu PNL viết tắt khác:
+ Profit And Loss: Lợi nhuận và thua lỗ.
+ Percutaneous Nephrolithotomy: Cắt thận qua da (tên một phương pháp điều trị sỏi thận).
+ Perceived Noise Level: Mức độ cảm nhận.
...

Post Top Ad