SC là gì? Ý nghĩa của từ sc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

SC là gì? Ý nghĩa của từ sc

SC là gì ?

SC là “Standard Chartered” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SC

SC có nghĩa “Standard Chartered”, tạm dịch sang tiếng Việt là “Điều lệ tiêu chuẩn”. Đây là tên của một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở tại Anh.

SC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SC là “Standard Chartered”.

Một số kiểu SC viết tắt khác:
+ Source Code: Mã nguồn.
+ Snapchat - tên ứng dụng nhắn tin đa phương tiện.
+ StarCraft - tên một trò chơi.
+ Scandium(Scandi) - tên một nguyên tố.
+ Standing Committee: Ủy ban Thường trực.
+ Scene: Bối cảnh.
+ Southern California: Phía Nam California.
+ Secure Channel: Kênh an toàn.
+ Safety Class: Lớp an toàn.
+ Signal Conditioning: Điều hòa tín hiệu.
+ Securities Commission: Ủy ban chứng khoán (Malaysia).
+ Science: Khoa học.
+ Solid Core: Lõi rắn.
...

Post Top Ad