DK là gì? Ý nghĩa của từ dk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

DK là gì? Ý nghĩa của từ dk

DK là gì ?

DK là “Denmark” trong tiếng Anh, “Được” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ DK

**NGOẠI NGỮ

DK có nghĩa “Denmark”, dịch sang tiếng Việt là “Đan mạch” (đất nước).

**VIỆT NGỮ

DK có nghĩa “Được” trong tiếng Việt. Từ này khá đa nghĩa, thường dùng để thể hiện sự “đồng ý”, hoặc đơn giản hơn nó còn mang nghĩa “nhận lấy, nhận về, thắng, đạt kết quả” ...

DK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DK là “Denmark”, “Được”.

Một số kiểu DK viết tắt khác:
+ Đăng ký.
+ Điều kiện.
+ Don't Know: Không biết.
+ Dark Knight: Kị sĩ bóng đêm.
+ Design Kit: Bộ thiết kế.
+ Dorling Kindersley - tên nhà xuất bản sách nổi tiếng của Anh (công ty).
+ Donkey Kong - tên nhân vật trong trò chơi.
...

Post Top Ad