GA là gì? Ý nghĩa của từ ga - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

GA là gì? Ý nghĩa của từ ga

GA là gì ?

GA là “General Affairs” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GA

GA có nghĩa “General Affairs”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên hành chính” (nhân viên tổng vụ). Đây là từ được sử dụng nhiều trong các mục thông tin tuyển dụng viêc làm

GA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GA là “General Affairs”.

Một số kiểu GA viết tắt khác:
+ Georgia (một tiểu bang Hoa Kỳ).
+ Google Adsense: tên một chương trình mạng lưới quảng cáo của Google.
+ Gestational Age: Thời kì thai nghén.
+ Generally Available: Có sẵn.
+ General Availability: Có hiệu lực chung.
+ Go Around: Đi vòng quanh.
+ Global Assessment: Đánh giá toàn cầu.
+ General Aviation: Hàng không chung.
+ Genetic Algorithm: Thuật toán di truyền.
+ Graduate Assistant: Trợ lý tốt nghiệp.
+ General Anesthesia: Gây mê toàn thân.
+ General Agent: Tổng đại lý.
+ Go Away: Đi chỗ khác.
+ Good Afternoon: Chào buổi trưa.
+ General Assistance: Hỗ trợ chung.
+ General Admission: Sơ tuyển.
...

Post Top Ad