JOL là gì? Ý nghĩa của từ jol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

JOL là gì? Ý nghĩa của từ jol

JOL là gì ?

JOL là “Junior Operator License” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ JOL

JOL có nghĩa “Junior Operator License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép khai thác cơ sở” (giấy phép lái xe).

JOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JOL là “Junior Operator License”.

Một số kiểu JOL viết tắt khác:
+ Java Object Layout: Bố cục đối tượng Java.
+ Japanese Operating Lease: Cho thuê vận hành Nhật Bản.
+ International Journal of Law: Tạp chí luật quốc tế.
...

Post Top Ad