FO là gì? Ý nghĩa của từ fo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

FO là gì? Ý nghĩa của từ fo

FO là gì ?

FO là “Front Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FO

FO có nghĩa “Front Office”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận tiền sảnh” (khách sạn).

FO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FO là “Front Office”.

Một số kiểu FO viết tắt khác:
+ Fuel Oil: Dầu nhiên liệu.
+ Foreign Office: Văn phòng nước ngoài.
+ Field Office: Văn phòng hiện trường.
+ First Order: Đơn hàng đầu tiên.
+ Furnace Oil: Lò dầu.
+ Forward Observer: Quan sát phía trước.
+ First Officer: Cán bộ đầu tiên.
+ Fail Open: Không mở được.
+ Fiscal Officer: Cán bộ tài chính.
+ Finished Object: Vật phẩm đã hoàn thành.
+ Flight Officer: Nhân viên hàng không.
...

Post Top Ad