FAM là gì? Ý nghĩa của từ fam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

FAM là gì? Ý nghĩa của từ fam

FAM là gì ?

FAM là “Family” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FAM

FAM có nghĩa “Family”, dịch sang tiếng Việt là “Gia đình”.

FAM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng FAM là “Family”.

Một số kiểu FAM viết tắt khác:
+ File Alteration Monitor: Giám sát thay đổi tập tin.
+ Financial Analyst Meeting: Cuộc họp phân tích tài chính.
+ Fire and Aviation Management: Quản lý phòng cháy chữa cháy.
+ Fertility Awareness Method: Phương pháp nhận thức sinh sản.
+ File Access Manager: Trình quản lý truy cập tệp.
+ Fixed Asset Management: Quản lý tài sản cố định.
+ Football Association of Malaysia: Hiệp hội bóng đá Malaysia.
+ Food and Agribusiness Management: Quản lý thực phẩm và kinh doanh nông sản.
+ Functional Assessment Measure: Biện pháp đánh giá chức năng.
+ Functional Area Manager: Quản lý khu chức năng.
+ Florida Association of Museums: Hiệp hội bảo tàng Florida.
+ Financial Audit Manual: Sổ tay kiểm toán tài chính.
+ Flight Activation Monitoring: Giám sát kích hoạt chuyến bay.
+ Federation of American Motorcyclists: Liên đoàn người đi xe máy Mỹ.
+ Flight Attendant Manual: Hướng dẫn tiếp viên hàng không.
...

Post Top Ad