ENDOR là gì? Ý nghĩa của từ endor - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

ENDOR là gì? Ý nghĩa của từ endor

ENDOR là gì ?

ENDOR là “Electron Nuclear Double Resonance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ENDOR

ENDOR có nghĩa “Electron Nuclear Double Resonance”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hưởng kép hạt nhân điện tử”.

ENDOR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ENDOR là “Electron Nuclear Double Resonance”.

Post Top Ad