DSM-IV-TR là gì? Ý nghĩa của từ dsm-iv-tr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

DSM-IV-TR là gì? Ý nghĩa của từ dsm-iv-tr

DSM-IV-TR là gì ?

DSM-IV-TR là “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DSM-IV-TR

DSM-IV-TR có nghĩa “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision”, dịch sang tiếng Việt là “Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần, Phiên bản Thứ tư, Sửa đổi Văn bản”.

DSM-IV-TR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DSM-IV-TR là “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision”.

Post Top Ad