CFL là gì? Ý nghĩa của từ cfl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

CFL là gì? Ý nghĩa của từ cfl

CFL là gì ?

CFL là “Compact Fluorescent Lamp” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CFL

CFL có nghĩa “Compact Fluorescent Lamp”, dịch sang tiếng Việt là “Đèn huỳnh quang”.

CFL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CFL là “Compact Fluorescent Lamp”.

Một số kiểu CFL viết tắt khác:
+ Canadian Football League: Liên đoàn bóng đá Canada.
+ Coordinated Fire Line: Đường lửa phối hợp.
+ Calibrated Focal Length: Tiêu cự hiệu chuẩn.
+ Computer Forensics Laboratory: Phòng thí nghiệm pháp y máy tính.
+ Critical Field Length: Chiều dài trường quan trọng.
+ Capacitated Facility Location: Vị trí cơ sở điện dung.
+ Context-free Language: Ngôn ngữ không ngữ cảnh.
...

Post Top Ad