BRE là gì? Ý nghĩa của từ bre - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

BRE là gì? Ý nghĩa của từ bre

BRE là gì ?

BRE là “British English” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BRE

BRE có nghĩa “British English”, dịch sang tiếng Việt là “tiếng Anh của người Anh”.

BRE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BRE là “British English”.

Một số kiểu BRE viết tắt khác:
+ Benign Rolandic Epilepsy: Bệnh động kinh Rolandign.
+ Building Research Establishment: Xây dựng cơ sở nghiên cứu (tên một trung tâm khoa học xây dựng Anh).
+ Business Rules Engine: Công cụ quy tắc kinh doanh.
+ Business Reply Envelope: Phong bì trả lời kinh doanh.
+ Bachelor of Religious Education: Cử nhân Giáo dục Tôn giáo.
+ B Recognition Element: Yếu tố nhận dạng B.
...

Post Top Ad