AICO là gì? Ý nghĩa của từ aico - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

AICO là gì? Ý nghĩa của từ aico

AICO là gì ?

AICO là “ASEAN Industrial Cooperation Scheme” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ AICO

AICO có nghĩa “ASEAN Industrial Cooperation Scheme”, dịch sang tiếng Việt là “Đề án hợp tác công nghiệp ASEAN”.

AICO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AICO là “ASEAN Industrial Cooperation Scheme”.

Một số kiểu AICO viết tắt khác:
+ Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio: Hiệp hội phòng thương mại của người Mỹ gốc Á (tiếng Tây Ban Nha).
...

Post Top Ad