TELCO là gì? Ý nghĩa của từ telco - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

TELCO là gì? Ý nghĩa của từ telco

TELCO là gì ?

TELCO là “Telephone Company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ TELCO

TELCO có nghĩa “Telephone Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty điện thoại”. Đây là tên của một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

TELCO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TELCO là “Telephone Company”.

Một số kiểu TELCO viết tắt khác:
+ TATA Engineering and Locomotive Company: Công ty kỹ thuật và đầu máy TATA (sản xuất trong lĩnh vực ô tô ở Ấn Độ).
+ The East London Communities Organisation: Tổ chức Cộng đồng Đông London.
...

Post Top Ad