Q4 là gì? Ý nghĩa của từ q4 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Q4 là gì? Ý nghĩa của từ q4

Q4 là gì ?

Q4 là “Fourth Quarter” trong tiếng Anh, “Quận 4” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ Q4

**NGOẠI NGỮ

Q4 có nghĩa “Fourth Quarter”, dịch sang tiếng Việt là “Quý IV”. Từ này thường dùng trong lĩnh vực báo cáo tài chính kế toán, “Quý IV” bắt đầu từ đầu tháng 10 cho đến hết tháng 12 trong năm.

**VIỆT NGỮ

Q4 có nghĩa “Quận 4” trong tiếng Việt. Tên một quận tại Thành phồ Hồ Chí Minh.

Q4 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng Q4 là “Fourth Quarter”, “Quận 4”.

Một số kiểu Q4 viết tắt khác:
+ Fourth Quartile: Phần tư thứ tư.
...

Post Top Ad