LPF là gì? Ý nghĩa của từ lpf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

LPF là gì? Ý nghĩa của từ lpf

LPF là gì ?

LPF là “Low Pass Filter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ LPF

LPF có nghĩa “Low Pass Filter”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ lọc thông thấp”. Đây là bộ lọc truyền tín hiệu có tần số thấp hơn tần số cắt, cũng như có thể làm suy giảm các tín hiệu có tần số cao hơn tần số cắt đã chọn.

LPF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LPF là “Low Pass Filter”.

Một số kiểu LPF viết tắt khác:
+ League for Programming Freedom: Liên minh cho tự do lập trình.
+ Low Power Field: Trường điện thấp.
+ Low Power Factor: Hệ số công suất thấp.
+ Linear Prediction Filter: Bộ lọc dự đoán tuyến tính.
...

Post Top Ad