NYT là gì? Ý nghĩa của từ nyt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

NYT là gì? Ý nghĩa của từ nyt

NYT là gì ?

NYT là “New York Times” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NYT

NYT có nghĩa “New York Times”, dịch sang tiếng Việt là “Thời báo New York”.

NYT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NYT là “New York Times”.

Một số kiểu NYT viết tắt khác:
+ Not Your Type: Không phải kiểu của bạn (không hợp với bạn).
+ National Youth Theatre: Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia (tại Anh).
...

Post Top Ad