PFD là gì? Ý nghĩa của từ pfd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

PFD là gì? Ý nghĩa của từ pfd

PFD là gì ?

PFD là “Process Flow Diagram” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PFD

PFD có nghĩa “Process Flow Diagram”, dịch sang tiếng Việt là “Sơ đồ quy trình” / “Sơ đồ công nghệ”.

PFD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PFD là “Process Flow Diagram”.

Một số kiểu PFD viết tắt khác:
+ Personal Flotation Device: Thiết bị tuyển nổi cá nhân / Áo phao.
+ Patron Fare Display: Hiển thị giá vé bảo trợ.
+ Phase Frequency Detector: Máy dò tần số pha.
+ Primary Flight Display: Hiển thị chuyến bay chính.
+ Prepared For Dyeing: Chuẩn bị cho nhuộm.
...

Post Top Ad