QMEE là gì? Ý nghĩa của từ qmee - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

QMEE là gì? Ý nghĩa của từ qmee

QMEE là gì ?

QMEE là “Questionnaire Measure of Emotional Empathy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ QMEE

QMEE có nghĩa “Questionnaire Measure of Emotional Empathy”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng câu hỏi về sự đồng cảm trong cảm xúc”.

QMEE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QMEE là “Questionnaire Measure of Emotional Empathy”.

Một số kiểu QMEE viết tắt khác:
...

Post Top Ad