ROG là gì? Ý nghĩa của từ rog - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

ROG là gì? Ý nghĩa của từ rog

ROG là gì ?

ROG là “Republic of Gamers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ROG

ROG có nghĩa “Republic of Gamers”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hòa game thủ”. Đây cũng là tên của dòng máy tính cao cấp của ASUS, chuyên dùng phục vụ cho những nhu cầu của game thủ.

ROG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROG là “Republic of Gamers”.

Một số kiểu ROG viết tắt khác:
+ Rate Of Growth: Tỉ lệ tăng trưởng.
+ Rebels Of Gaming: Phiến quân của trò chơi.
+ Receipt Of Goods: Hoá đơn hàng hoá.
+ Reviews Of Geophysics: Nhận xét về địa vật lý.
+ Reactive Organic Gas: Khí hữu cơ phản ứng.
+ Regional Operations Group: Nhóm hoạt động khu vực.
...

Post Top Ad