POB là gì? Ý nghĩa của từ pob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

POB là gì? Ý nghĩa của từ pob

POB là gì ?

POB là “Place Of Birth” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ POB

POB có nghĩa “Place Of Birth”, dịch sang tiếng Việt là “Nơi sinh”.

POB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POB là “Place Of Birth”.

Một số kiểu POB viết tắt khác:
+ Positive Organizational Behavior: Hành vi tổ chức tích cực.
+ Point Of Banking: Điểm ngân hàng.
+ Personnel On Board: Nhân sự trên tàu.
+ Public Oversight Board: Ban giám sát công cộng.
+ Pension Obligation Bonds: Trái phiếu nghĩa vụ hưu trí.
+ Principles Of Business: Nguyên tắc kinh doanh.
+ Prevention Of Blindness: Phòng chống mù lòa.
+ Process Object Builder: Trình xây dựng đối tượng quá trình.
...

Post Top Ad